K čemu nám slouží finanční účetnictví

Zákon v tomto případě hovoří zcela jasně. Každá firma, jedno jak velká, musí vést finanční účetnictví. O co se jedná? Velmi zjednodušeně řečeno jde o součet veškerých příjmů i výdajů za určité období, nejčastěji kalendářní rok. Každý rok je potom nutné provést účetní uzávěrku, kdy vše sečtete, uzavřete dané období a začnete nové. Výsledky se posílají na úřad.ruční počítání účetnictví

Na první pohled se to může zdát jen jako zbytečná povinnost, která slouží pouze vládě ke kontrole, zda daný podnikatel nekradl a zda odváděl správně daně. To však není pravda. I pro majitele a zaměstnance podniku jsou některé z informací, které tímto způsobem získají, neocenitelné.

Tou první a nejdůležitější je samozřejmě fakt, zda firma dosáhla za uplynulé období zisku, případně jak velkého. Zároveň je možno jej porovnat s obdobími předchozími, abychom viděli, zda se výsledky zlepšují, stagnují či se zhoršují. Jsou to věci, které jsou pro každou firmu přímo existenčně důležité, neboť vytváření zisku je jejím hlavním cílem.

Zapomínat nemůžeme ani na fakt, že při podrobnějším pohledu vidíme, který produkt se prodával nejvíce, a který naopak nejméně. Vidíme také, jaké byly objednávky za minulé období a jaké zboží bylo poptáváno nejčastěji. Podle toho je možné upravit výrobu pro příští období. Pomůže nám zjistit, na který aspekt se máme nejvíce soustředit, který je nejvíc profitabilní a který bychom naopak měli z nabídky až stáhnout.

Víme díky tomu také, jak vysoké byly náklady na zaměstnance a kolik toho dokázali vyrobit, a jaká je jejich efektivita. Máme tak možnost zjistit, kolik zaměstnanců opravdu potřebujeme, tedy zda potřebujeme ještě nějaké najmout, nebo naopak zda by bylo vhodně někoho propustit.účetní program na počítači

Jak je vidět, účetnictví není jen povinnost vyžadovaná státem kvůli kontrole řádného odvodu daní, ale má velkou výpovědní hodnotu i pro podnikatele samotného. Je tedy v jejich nejlepším zájmu vést jej co nejlépe a nejpečlivěji. Nakonec se mu to vyplatí.