Kniha je jako čokoláda


Rodina je důležitá pro většinu z nás. Už proto, že chceme děti. Z lásky, pro radost a štěstí. I jako pokračovatele rodu. A každý se svoje děti snaží vychovávat nejenom podle svých morálních představ, ale ve výchově se určitě chceme vyvarovat i určitých věcí a chyb, které vám, jako dítěti mohli vadit, na které nerad vzpomínáte.

čtení u stromu

Malé dítě se postupně seznamuje se svým okolím, prostředím ve kterém žije, s lidmi, zvířaty a s přírodou. Je zcela závislé jen na svých rodičích. Je to od ranního probuzení až po večerní usínání.

Dnes malé děti už od školky, poté v základní škole, nemají po pravdě, moc svého volného času. A o rodičích, kteří se musí doslova „obracet“, aby zajistili své rodině určitý komfort. Žijí samozřejmě podle toho, na co mají. Toto vše se odráží na našich dětech, kterým se nedokážeme věnovat, jednoduše řečeno – nemáme na ně čas.
babička čte dětem

I když od malička děti u nás v dnešní době mají téměř vše, na co si vzpomenou, i tak převážně mnohým chybí vaše přítomnost, vyprávění, čtené pohádky a příběhy, které vytvářejí představivost www.skvalec.cz/poslani-cetby-detem/.

Vždy je ve výchově nejdůležitější, jak ke svým dětem přistupujeme. V popředí by to měla být pozornost a s láskou velmi citlivý přístup. Samozřejmé, že v každém věku dítěte se projevuje jeho aktivita, postupně i jeho vyhraněné zájmy, vzdorovitost a názory. A pochopení bychom měli mít i pro jeho zájmovou činnost.

Pozorností a s citem se můžeme k dítěti více přiblížit i přes knihy, ze kterých jim budeme nejdříve číst od malička. Lehnout si do postele s dítětem před spaním, číst pohádky, různé příběhy, které u nich rozvíjejí nejenom moudrost ale i představivost-to je pro ně velký dar.
čtení s mamkou

Tímto způsobem můžeme postupně své děti vést ke čtení knížek, které pak budou milovat jako čokoládu, protože přečíst si dobrou knížku, je skutečně sladkost. Kniha by v našem životě měla být naprostou samozřejmostí.

Čtení knížek od útlého věku je pro děti navíc velkým přínosem – navíc se tím naučí dokonale českou gramatiku. Čeština je nádherný jazyk. Važme si toho. Ale osvojení gramatiky čtením cizojazyčných knih má pro děti též velký přínos.