Pište na úrovni

Oslovení je v každém dopise či emailu zcela zásadní záležitostí, která okamžitě mnohé vypovídá o úrovni pisatele a o jeho znalosti potřebných náležitostí a zásad psaní. Nedopouštějte se tedy začátečnických a až školáckých chyb. Právě první řádky vašeho psaní mohou rozhodnout o tom, zda vaše sdělení bude vůbec dočteno až dokonce, případně jaká váha mu bude přidělena.
psaní propiskou.jpg
 
Je tedy nezbytné vždy začít oslovením Vážená paní/Vážený panea doplnit příjmením. V případě, že píšete nějaké společnosti či případně neznáte přesné jméno adresáta, ponechte tedy oslovení bez příjmení. Nedoporučuje se však užívat pouhé Dobrý den. Rovněž je nutné mít na paměti, že mají-li dané osoby vysokoškolské tituly, je nezbytné je v oslovení zmínit. Nedělejte tak pouze v případě titulu bakalářského, který se obvykle nezmiňuje a není mu přikládána váha.
 
Naprostou samozřejmostí je členění textu do odstavců, odsazování a užívání veškerých nezbytných interpunkčních znamének. Pro jejich kontrolu existuje řada internetových kontrolních programů, kdy stačí vložit napsaný text a ihned jsou vám zvýrazněna chybějící nebo přímo chybná znaménka. Stejně je tomu tak u textových procesorů.
 vázaná kniha.jpg

Pravopis je základ

 
Rozhodně je nutné dbát na pravopis. Jde o zcela klíčový aspekt, který obvykle odráží celkovou znalost a vzdělání dané osoby. Nejste-li si tedy jistí vaší bezchybnou znalostí češtiny využijte pravidel českého pravopisu či automatické kontroly pravopisu, ta však bohužel nemusí být vždy 100 % bezchybná a spolehlivá. Dozajista však nikdy neodesílejte psanou věc bez důkladné kontroly.
 
Rovněž není vhodné užívat určité typy výrazů jako například slangismy, dialektikismy a nářečí.