Tajemství pentagramu

Pentagram je prastarým magickým a ochranným znamením. Slovo pochází z řeckého slova pentagrammon, znamenající přibližně pět přímek. Penta znamená pět, čímž jsou myšleny živly. Země, voda, oheň, vzduch a vesmírná energie. Každý cíp pentagramu představuje jedno období života. Zrození, zrání, dospělost, stárnutí a smrt. První zmínka byla zaznamenána již 4 000 let před Kristem. V té době byl pentagram brán jako symbol Venuše, řecké obdoby Afrodity, která byla bohyní lásky a krásy.
posvátný pentagram
Pentagram zakreslen s pátým cípem nahoru je považován za symbol bílé magie. Ochrana před ďáblem a zlými silami. Může být v něm zakreslen člověk s rozpjatýma rukama nebo jen dlaň. Ve Skandinávii se kreslil na dveře domů jako ochrana před démony.
Obrácený pentagram je znakem černé magie. Bývají kolem něj zakreslená jména jako Samael, což byl pekelný kníže a také pravý otec Kaina. Nebo jméno Lillith.
Svůj původ má také v tradiční čínské medicíně. Číňané ho používali pro diagnostiku daného onemocnění orgánů. Oheň byl přiřazen k srdci, země k slezině, kov k plicím, voda k ledvinám a dřevo k játrům.
Středověká církev označovala pentagram za pohanské znamení Satana. Naproti tomu, pro rané křesťany měl větší význam než samotný kříž. Jeho pět cípů pro ně symbolizovalo pět Kristových ran. Dvě v dlaních, dvě na kotnících a rána od kopí na boku.
svíčky a pentagram
Použití pentagramu může být velmi nebezpečné, pokud ho dokonale neznáte a nevíte jak ho použít. Tajemství pentagramu spočívá v jeho všemohoucnosti a sebeovládání. V magii má mnohostranné použití, proto k rituálu jej musíte mistrovsky ovládat. Podle směru paprsků představuje dobro nebo zlo. V magické praxi jsou živly přiřazeny ke světovým stranám. Vzduch k východu, oheň k jihu, voda k západu a země k severu. Pátý element se nachází uprostřed.
Pokud se rozhodneme vlastnit amulet v podobě pentagramu, ztotožňujeme se s jeho prastarou energií, která vychází z harmonie mezi dvěma od sebe neoddělitelnými světy. Přijímáte do života i do vědomí filozofii jednoty a zákon propojení všeho, v čem se pohybujete.